:: WELCOME TO PVEC.VN ::
  Văn bản tài liệu  
 

Các vấn đề về ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay đã và đang chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực nghiêm trọng, chúng ta có thể thấy qua các thông tin báo chí hằng ngày, đứng trước vấn đề này.

Mỗi quốc gia đều có những hành động với mục tiêu không ngừng nâng cao cải thiện các điều kiện để hướng tới một hành tinh xanh. Đi kèm với các hành động là các chính sách, văn bản pháp luật nhằm thực thi các hành động. PVEC trân trọng giới thiệu tới Quý vị các dữ liệu là văn bản đi kèm.

Untitled Document

 
Số/ Ký hiệu

Ngày
ban hành

Trích yếu nội dung
Download
123456/PVEC
2/9/2012
Noi dung trich yeu
Download
[ 1 ]