:: WELCOME TO PVEC.VN ::
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Tin Tức
Khóa học Đánh giá viên trưởng Hệ thống QLCL theo ISO 9000
(Ngày cập nhật 2011-03-01)
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG

ISO 9001: 2008

(05 ngày, được công nhận bởi RABQSA)

 Chứng chỉ có Giá trị Quốc tế

 

1.    Để được tổ chức RABQSA phê chuẩn, các học viên cần phải tham gia chương trình học 5 ngày với ít nhất 40 giờ/ 5ngày bao gồm tham gia vào bài giảng, thảo luận và thực tập.                              

2.    Các học viên cần chứng minh khả năng của mình như một đánh giá viên tương lai cho các giảng viên bằng việc phát triển kỹ năng đặt câu hỏi, lập luận trong suốt thời gian học. Yêu cầu mỗi học viên phải tham gia tích cực trong các cuộc thảo luận, nghiên cứu các tình huống đưa ra và thực tập đánh giá. Ít nhất 50% thời gian của khóa học sẽ dành cho các hoạt động trên.

3.    Để đảm bảo khóa đào tạo có hiệu quả, khóa học đã có sự phân chia thời gian hợp lý cho mỗi chương/ nội dung. Yêu cầu không sử dụng điện thoại di động, máy nhắn tin … hay các thiết bị khác có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập.

4.    Để đảm bảo hiểu đầy đủ về khóa học, các học viên cần nghiên cứu tiêu chuẩn ISO9001:2008 trước khi tham gia khóa học.

5.    Học viên sẽ được đánh giá liên tục bởi các giảng viên trong suốt 5 ngày và phải vượt qua được sự đánh giá này trước khi học viên được phép làm bài thi viết.

6.    Cuộc thi viết sẽ thực hiện trong 2 giờ. Điểm đạt là 70%. Tài liệu tham khảo được phép sử dụng trong suốt cuộc thi là tiêu chuẩn ISO 9001, giáo trình học, và các ghi chép của học viên trong suốt khóa học; từ điển cũng được phép sử dụng.

7.    Những học viên vượt qua cả 2 phần: thi thực thành và thi viết thì xem như đã thỏa mãn những yêu cầu đào tạo của RABQSA.

 

Thời gian khai giảng, học:

+ Tại TP.HCM, từ ngày: 23-27/05/2011

+ Tại Đà Nẵng, từ ngày: 25-29/04/2011

+ Tại Hà Nội, từ ngày: 13-17/06/2011

Địa điểm học: QMS sẽ thông báo chính thức đến Quý học viên sau.

Học phí trọn khóa: 450 USD/ học viên (đã bao gồm tài liệu học, tea-break giữa buổi, bao gồm thuế VAT 10%)


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ngày 1:

Thời gian

Môn học

08.30 - 09.00

Mục tiêu khóa học và trách nhiệm của học viên

09.00 - 10.15

Sự phát triển của chất lượng và giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000.

10.15 - 10.30

Nghỉ giải lao

10.30 - 12.00

8 nguyên tắc chất lượng và các khái niệm cơ bản về chất lượng

12.00 - 13.00

Nghỉ trưa

13.00 - 14.45

Hiểu các yêu cầu của ISO 9001:2008:

Phần 1: Điều khoản 4, 5 & 6

( sẽ tiếp tục trong ngày 2)

14.45 - 15.00

Nghỉ giải lao

15.00 - 17.00

Bài tập:

Hiểu và áp dụng các yêu cầu của ISO 9001:2008 và 8 nguyên tắc chất lượng (Trên cơ sở điều khoản 4, 5 & 6)

-         Lập nhóm (trợ giảng phụ trách)

-         Bổ nhiệm trưởng nhóm

-         Thảo luận trong nhóm

-         Kết quả của việc thảo luận nhóm

-         Nhóm trưởng mỗi nhóm trình bày (thành viên trong nhóm sẽ hỗ trợ nếu cần thiết)

-         Trợ giảng phụ trách sẽ tổng kết.

Ghi chú: Các thí sinh sẽ được  đánh giá trong suốt quá trình thực hành / thảo luận tự do 

 

Ngày 2:

Thời gian

Môn học

08.30 - 10.15

Hiểu các yêu cầu của ISO 9001:2008.

Phần II: Điều khoản 7 & 8

( tiếp tục từ ngày 1)

10.15 - 10.30

Nghỉ giải lao

10.30 - 11.00

Hiểu các yêu cầu của ISO 9001:2008 (tiếp theo)

11.00 - 12.00

Bài tập:

Hiểu và áp dụng các yêu cầu của ISO 9001:2008 và 8 nguyên tắc chất lượng (Trên cơ sở điều khoản 7 & 8)

-         lập nhóm (trợ giảng phụ trách)

-         Bổ nhiệm trưởng nhóm

-         Thảo luận trong nhóm

12.00 -13.00

Ăn trưa

13.00 -14.45

Bài tập:

Giải thích và áp dụng các yêu cầu của ISO 9001:2008 và 8 khái niệm quản lý chất lượng (Trên cơ sở điều khoản 7 & 8)

-         Tiếp tục thảo luận nhóm

-         Kết quả của việc thảo luận nhóm.

-         Nhóm trưởng mỗi nhóm trình bày (thành viên trong nhóm sẽ hỗ trợ nếu cần thiết)

-         Trợ giảng phụ trách sẽ tổng kết.

14.45 - 15.00

Nghỉ giải lao

15.00 - 16.30

Thực hiện ISO 9001:2008

16.30 - 17.00

Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng

Ghi chú: Các thí sinh sẽ được đánh giá trong suốt quá trình thực hành / thảo luận tự do.

 

 

Ngày 3:

 

Thời gian

Môn học

08.30 - 10.15

Bài tập:

Các yêu cầu của Quy trình lưu đồ và ma trận

-         Lập nhóm (trợ giảng phụ trách)

-         Bổ nhiệm trưởng nhóm

-         Thảo luận trong nhóm

-         Kết quả của việc thảo luận nhóm

-         Nhóm trưởng mỗi nhóm trình bày (thành viên trong nhóm sẽ hỗ trợ nếu cần thiết)

      -     Trợ giảng phụ trách sẽ tổng kết.

10.15 - 10.30

Nghỉ giải lao

10.30 - 12.00

Lập kế hoạch và hướng dẫn đánh giá theo phương pháp “tiếp cận quá trình” - trách nhiệm và các hoạt động.

12.00 - 13.00

Nghỉ trưa

13.00 - 14.45

Lập kế hoạch và hướng dẫn đánh giá “tiếp cận quá trình” - trách nhiệm và các hoạt động.

14.45 - 15.00

Nghỉ giải lao

15.00 - 15.45

Bài tập:

Lập kế hoạch

-         Lập nhóm (trợ giảng phụ trách)

-         Bổ nhiệm trưởng nhóm

-         Thảo luận trong nhóm

-         Kết quả của việc thảo luận nhóm

-         Nhóm trưởng mỗi nhóm trình bày (thành viên trong nhóm sẽ hỗ trợ nếu cần thiết)

      -     Trợ giảng phụ trách sẽ tổng kết.

15.45 - 16.15

Checklist đánh giá

16.15 - 17.00

Bài tập:

Chuẩn bị checklist đánh giá

-         Lập nhóm (trợ giảng phụ trách)

-         Bổ nhiệm trưởng nhóm

-         Thảo luận trong nhóm

-         Kết quả của việc thảo luận nhóm

 

Ghi chú: Các thí sinh sẽ được đánh giá trong suốt quá trình thực hành / thảo luận tự do

 

 

Ngày 4: 

 

Thời gian

Môn học

08.30 - 09.30

Bài tập:

Chuẩn bị checklist đánhgiá

-         Nhóm trưởng mỗi nhóm trình bày (thành viên trong nhóm sẽ hỗ trợ nếu cần thiết)

-         Trợ giảng phụ trách sẽ tổng kết.

 

09.30 - 10.15

Yêu cầu hành động khắc phục và báo cáo đánh giá

10.15 - 10.30

Nghỉ giải lao

10.30 - 12.00

Bài tập:

Yêu cầu hành động khắc phục và báo cáo đánh giá

-         Lập nhóm (trợ giảng phụ trách)

-         Bổ nhiệm trưởng nhóm

-         Thảo luận trong nhóm

-         Kết quả của việc thảo luận nhóm

-         Nhóm trưởng mỗi nhóm trình bày (thành viên trong nhóm sẽ hỗ trợ nếu cần thiết)

-         Trợ giảng phụ trách sẽ tổng kết.

12.00 - 13.00

Nghỉ trưa

13.00 - 14.45

Bài tập:

Yêu cầu hành động khắc phục và báo cáo đánh giá

-         Trưởng nhóm tiếp tục trình bày .

-         Trợ giảng phụ trách sẽ tổng kết.

14.45 - 15.00

Nghỉ giải lao

15.00 - 15.30

Cấp chứng chỉ/ đăng ký và công nhận.

15.30 - 17.00

Bài tập:

Xem xét tài liệu

-         Lập nhóm (trợ giảng phụ trách)

-         Bổ nhiệm trưởng nhóm

-         Thảo luận trong nhóm

-         Kết quả của việc thảo luận nhóm

-         Nhóm trưởng mỗi nhóm trình bày (thành viên trong nhóm sẽ hỗ trợ nếu cần thiết)

      -     Trợ giảng phụ trách sẽ tổng kết.

 

Ghi chú: Các học viên sẽ được đánh giá trong suốt quá trình thực hành / thảo luận tự do

 

 

Ngày 5:      

 

Thời gian

Môn học

08.30 - 10.15

Hướng dẫn đánh giá ( đóng vai họp kết thúc)

-         lập nhóm (trợ giảng phụ trách)

-         Bổ nhiệm trưởng nhóm

-         Thảo luận trong nhóm

10.15 - 10.30

Nghỉ giải lao

10.30 - 11.30

Hướng dẫn đánh giá ( đóng vai họp kết thúc)

-         Kết quả của việc thảo luận nhóm

-         Nhóm trưởng mỗi nhóm trình bày (thành viên trong nhóm sẽ hỗ trợ nếu cần thiết)

-         Trợ giảng phụ trách sẽ tổng kết.

11.30 - 12.00

Kỹ thuật  thống kê

12.00 - 13.00

Nghỉ trưa

13.00 - 14.00

Kỹ thuật thống kê (tt)

14.00- 14.15

Nghỉ giải lao

14.15 - 16.30

Thi viết

16.30 - 17.00

Khảo sát về khoá học, form mẫu khảo sát khách hàng, thủ tục cấp và thu hồi chứng chỉ.

Ghi chú: Các học viên sẽ được đánh giá trong suốt quá trình thực hành / thảo luận tự do.

 

Những học viên sau khi thi kết thúc khóa học sẽ được cấp Chứng chỉ do ITI-QS cấp, được công nhận bởi RABQSA & IRCA, có giá trị quốc tế. Chứng chỉ này tương đương như chứng chỉ hành nghề Đánh giá viên Hệ thống Quản lý chất lượng.

 

Xin vui lòng liên hệ với QMS theo địa chỉ sau để được đăng ký:

Trụ sở QMS Việt Nam

P.1505, Tòa nhà Indochina Park Tower, 04 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
ĐT: +84.8.3911 8950
– Mobile: 0983 792 384(gặp cô Hồng Hạnh)
Fax: +84.8.3911 8952
Email: qms@hcm.vnn.vn

QMS Việt Nam tại Hà Nội

Phòng 14.3, Nhà CT2, Toà nhà VIMECO, Trung Hoà, Cầu Giấy
ĐT: +84.4.2225 0868
– Mobile: 0979 689 888(gặp cô Ngọc Phương)
Fax: +84.4.3773 3957
Email: qmshn@hn.vnn.vn

QMS Việt Nam tại Đà Nẵng

Tầng 05, Số 173 Trần Phú, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
ĐT: +84.5113.888 357
– Mobile: 0905 051188 (gặp cô Tịnh Nguyên)
Fax: +84.5113.888 357
Email: qmsdn@qms.com.vn

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÁC