:: WELCOME TO PVEC.VN ::
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Tin Tức
SIPOC là gì ? Xác định Quá trình bằng SIPOC.
(Ngày cập nhật 2011-03-01)
 
SIPOC cung cấp một “khuôn mẫu” để xác định quá trình, trước khi bạn bắt đầu sơ đồ hóa, đo lường và cải tiến quá trình đó.

Tại sao dùng SIPOC ?
Bất kỳ khi nào bạn hoạch định để bắt đầu một số hoạt động quản lý hay cải tiến quá trình, trước hết, điều quan trọng là phải hiểu sâu về phạm vi của quá trình. Xác định quá trình theo SIPOC giúp chủ quá trình và những người thực hiện quá trình đồng ý về các ranh giới của những công việc mà họ làm.
SIPOC cung cấp một cách hệ thống để thảo luận quá trình và đạt được sự đồng thuận về những điều liên quan trước khi thúc đẩy vẽ các sơ đồ quá trình.


Mời bạn download tài liệu này tại link:
http://qms.com.vn/documents/SIPOC-F (2).pdf

                                                                                                                      QMS Việt Nam
 
THÔNG TIN LIÊN QUAN