:: WELCOME TO PVEC.VN ::
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Tin Tức
Hướng dẫn chuyển đổi ISO 9001:2000 sang ISO9001:2008
(Ngày cập nhật 2011-03-01)
 

Các tổ chức đã đạt được ISO 9001:2000 trước ngày 15/11/2008, nay muốn chuyển sang tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2008 cần thực hiện bổ sung các hoạt động sau:

1. Phổ biến/ đào tạo cho cán bộ nhân viên về các thay dổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 so với tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (tham khảo Phụ lục B của tiêu chuẩn ISO 9001:2008). Thời gian đào tạo khoảng 1-2 buổi (liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết)

- Rà soát, sửa đổi, ban hành lại các tài liệu liên quan cho phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2008 về các nội dung cơ bản sau:
- Những tài liệu có viện dẫn tới ISO 9001: 2000 trước đây cần được sửa đổi để viện dẫn tới ISO 9001:2008 (Sổ tay chất lượng, các thủ tục/ quy trình …)
- Trong sổ tay chất lượng, thay đổi một số thuật ngữ theo tiêu chuẩn cũ thành các thuật ngữ theo tiêu chuẩn mới như: “phương tiện đo” thành “thiết bị đo”; “nhận biết” thành “xác định”… tham khảo chi tiết
- Bổ sung nội dung “xem xét môi trường kinh doanh và các rủi ro có thể xảy ra khi môi trường kinh doanh thay đổi” vào trong nội dung xem xét của lãnh đạo (nêu trong Sổ tay chất lượng hoặc thủ tục xem xét lãnh đạo, nếu có)
- Bổ sung vào Sổ tay chất lượng hoặc Thủ tục đào tạo khả năng có thể thực hiện các hoạt động khác ngoài đào tạo (ví dụ như: luân chuyển, điều động nhân sự …) để đảm bảo cán bộ nhân viên có đủ năng lực thực hiện công việc)
- Xem xét các điều kiện liên quan đến sản phẩm khi cung cấp cần xem xét các hoạt động bổ sung khác như tái chế hoặc xử lý sản phẩm thải ra.
- Sửa Thủ tục Đánh giá nội bộ để làm rõ: “ Hành động khắc phục phải bao gồm 2 nội dung: khắc phục (để xử lý hậu quả) và hành động khắc phục (để loại bỏ nguyên nhân, tránh tái diễn sự không phù hợp).
- Sửa Thủ tục Hành động khắc phục và hành động phòng ngừa để làm rõ “ Phải thực hiện hành động nhằm loại bỏ các nguyên nhân của sự không phù hợp và phải xem xét lại hiệu lực/ hiểu quả của hành động khắc phục đã thực hiện”

2. Xem xét và bổ nhiệm lại QMR nếu QMR hiện tại không phải là người của tổ chức


3. Lên kế hoạch đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo theo các yêu cầu mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đặc biệt là xem xét về rủi ro trong môi trường dịch vụ, kinh doanh, sản xuất.


Để có thông tin chi tiết về việc chuyển đổi phiên bản, xin Quý Công ty liên hệ trực tiếp với QMS theo thông tin sau:

QMS Việt Nam
P.1505 Indochina Park Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84.8.823 9052
Fax: +84.8.829 2780
Email: qms@hcm.vnn.vn

QMS VN tại Hà Nội
Phòng 14.3, Nhà CT2, Toà nhà VIMECO, Trung Hoà, Cầu Giấy
ĐT: +84.4.2225 0868
Fax: +84.4.3773 3957
Email: qmshn@hn.vnn.vn


QMS VN tại Đà Nẵng
Tầng 05, số 173 Trần Phú, Q.Hải Châu
ĐT: +84.5113.888 357
Fax: +84.5113.888 357
Email: qmsdn@qms.com.vn
 
THÔNG TIN LIÊN QUAN