:: WELCOME TO PVEC.VN ::
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Tin Tức
Hành động khắc phục - phòng ngừa, bạn hiểu như thế nào ..?
(Ngày cập nhật 2011-03-01)
 

Hành động khắc phục và phòng ngừa là các thành phần quan trọng trong một hệ thống quản lý chất lượng (QMS) nó tập trung vào cải tiến liên tục và thỏa mãn khách hàng. Thực vậy, bất kỳ HTQLCL điển hình theo ISO 9000 nào cũng đều phải có sự tập trung vào tính chất này, thật đáng tiếc có nhiều hệ thống thì không được như vậy.

Khi xây dựng một HTQLCL mới dựa trên bất kỳ tiêu chuẩn chất lượng nào hoặc khi sửa đổi lại một HTQLCL thì việc sử dụng một cách ơợp lý 2 hệ thống hỗ trợ này rất quan trọng. Để làm được điều này, mọi người phải hiểu được sự khác nhau giữa hành động khắc phục và hành động phòng ngừa.

Mời các bạn tải file đính kèm theo đường link dưới:
http://www.qms.com.vn/documents/Understanding Corrective and Preve.pdf

                                                                                                               QMS Việt Nam
 
THÔNG TIN LIÊN QUAN