Không ngừng mở rộng hoạt động và chiêu mộ nhân tài. PVEC có kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2020.

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật.