Cùng PVEC , Tìm hiểu và nhận diện cơ bản về chất thải nguy hại bạn nhé ,

Cơ sở pháp luật về chất thải nguy hại :

  • Luật số 55/2014/QH13 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường (Chuẩn bị được thay thế bởi luật số 72/2020/QH14 vào ngày 1 tháng 1 năm 2022)
  • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất thải và phế liệu
  • Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Về quản lý chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại là gì ?

Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác. ( Luật số 55/2014/QH13 )

Nguồn phát sinh CTNH ?

Rác thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, sản xuất và y tế.

Quản lý chất thải là gì?

Quản lý chất thải là quá trình phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải.

Làm sao để xử lý chất thải nguy hại ?

CTNH là loại rác thải đòi hỏi quy trình xử lý khá phức tạp, nó yêu cầu cả chủ nguồn thải và đơn vị xử lý phải có các giấy tờ, chứng nhận đủ điều kiện để xử lý.

Công ty xử lý chất thải nguy hại sẽ áp dụng các công nghệ xử lý khác nhau như: chưng cất, hấp thụ, hấp phụ, oxi hóa hóa học, dùng lò đố kín ở nhiệt độ cao, ổn định hóa rắn… để loại bỏ các thành phần gây hại, cũng như xử lý các phần cặn, tro xỉ còn sót lại.

Chúng tôi là đơn vị tư nhân đầu tiên tại khu vực miền Trung Tây Nguyên được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Tổng Cục Môi Trường cấp phép cho phép thu gom và xử lý chất thải nguy hại hầu hết các vùng trên lãnh thổ Việt Nam , theo giấy phép số: 1-2-3-4-5-6.089.VX được cấp lần 2 vào ngày 19 tháng 3 năm 2019.

Khu phức hợp xử lý được đặt tại Đại Hiệp , Đại Lộc, Quảng Nam với tổng vốn đầu tư lên đến 4,5 triệu USD. Chúng tôi tự hào là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý chất thải đặc biệt về khả năng tái chế, sản xuất dầu công nghiệp (dầu DO phục vụ đốt lò).Bên cạnh những kinh nghiệm được tích lũy, chúng tôi đã xây dựng được đội ngũ cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, tràn đầy nhiệt huyết, năng lực và đầu tư những trang thiết bị hiện đại, dây chuyền xử lý CTNH tiên tiến nhất hiện nay. Chúng tôi khẳng định rằng có đầy đủ năng lực pháp lý , năng lực chuyên môn để đồng hành và đáp ứng được mọi yêu cầu về xử lý CTNH của Quý khách hàng.