Nào hãy cùng PVEC tìm hiểu một chút về vấn đề quan trắc tự động ,

Tại các nhà máy hoặc khu công nghiệp, hệ thống quan trắc nước thải đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá chất lượng nguồn nước sau khi được xử lý và chuẩn bị đưa ra môi trường.

Quan trắc nước thải tự động liên tục là gì?

Quan trắc nước thải tự động là hệ thống được lắp đặt tại nơi nước thải đã qua xử lý các yếu tố ô nhiễm. Hệ thống sẽ theo dõi lưu lượng và đo lường chất lượng nước thông qua các chỉ số đo được tại các điểm lắp đặt.

Những đối tượng cần lắp đặt trạm quan trắc nước thải

Theo Nghị Định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (thông tư cũ: thông tư 24/2017/TT-BTNMT, quy định kỹ thuật quan trắc môi trường), các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có quy mô xả thải từ 500m3/ngày (24h) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục. Thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục gồm: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, amonia.

Vì sao phải lắp đặt trạm quan trắc nước thải?

Tại một số khu vực trọng điểm, việc lắp đặt quan trắc nước thải giúp các cơ quan quản lý giám sát việc xả thải được chặt chẽ, giám sát chất lượng và khối lượng nước thải. Tính chất liên tục của trạm quan trắc sẽ giúp cho việc đưa ra các biện pháp giải quyết ứng cứu kịp thời nếu có sự cố.

Nhờ vào trạm quan trắc nước thải, các nhà máy có thể kiểm soát được chất lượng nước đã qua xử lý (nhưng chưa đạt chuẩn) ra môi trường sinh thái, từ đó có những biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Đối với các cơ quan quản lý, đầu tư các trạm quan trắc nước thải tự động cho các Khu công nghiệp và các doanh nghiệp có nguồn thải lớn là một giải pháp hữu hiệu trong việc giám sát chất lượng nguồn nước thải. Đồng thời có thể theo dõi hệ thống qua trực tuyến (online) hạn chế được nguồn nhân lực trong quá trình thanh kiểm tra.

Cách vận hành của hệ thống quan trắc nước thải

Các thiết bị quan trắc sẽ được đặt trong tủ kín riêng biệt (trạm cơ sở) Định kỳ theo thời gian quy định, phần nước thải sau khi xử lý sẽ được bơm vào trạm cơ sở. Bên trong trạm cơ sở, các thiết bị đo (sensor) sẽ đo đạc chất lượng nước và chuyển dữ liệu vào bộ thu tín hiệu. Các dữ liệu này được truyền về trạm điều khiển (Trạm Trung tâm) đặt tại trung tâm quan trắc và đồng thời được truyền về sở Tài Nguyên – Môi trường.

Phần mẫu nước thải sau khi đo được sẽ được bơm tuần hoàn về hố gas xả thải. Trong những tình huống cần thiết, người quản lý hệ thống quan trắc có thể điều khiển trạm cơ sở lấy mẫu tự động và lưu mẫu.

Các tính năng chính của hệ thống:

– Thiết kế linh động để phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư.

– Đo tự động, liên tục, đồng thời nhiều thông số.

– Lưu trữ dữ liệu tự động.

– Dễ dàng điều khiển.

– Hệ thống kết nối dạng module nên dễ dàng tích hợp, mở rộng.

– Báo động khi có thông số vượt ngưỡng.

– Lấy mẫu bảo quản mẫu tự động khi có thông số vượt ngưỡng.

– Cho phép kết nối và điều khiển từ xa với sự hỗ trợ của phần mềm và hệ truyền nhận dữ liệu.

 + Kết nối với máy tính tại chỗ của phòng điều khiển để lưu trữ dữ liệu.

 + Truyền dữ liệu về trung tâm bằng giải pháp truyền thông không dây GSM/GPRS và chia sẻ dữ liệu qua mạng LAN và Internet.

Các chỉ tiêu của hệ thống quan trắc

STT Thông số Đơn vị đo Độ chính xác Độ phân giải
1 Lưu lượng m3/h ± 5%
2 Nhiệt độ oC ± 0,5% 0,1
3 Độ màu Pt-Co ± 5%
4 pH ± 0,2 pH 0,1
5 TSS mg/L ± 5% 0,1
6 COD mg/L ± 5% 0,5
7 BOD mg/L ± 5% 0,5
8 N-NH4+ mg/L ± 5 % 0,2
10 Tổng P mg/L ± 3 % 0,1
11 Tổng N mg/L ± 3% 0,1
12 TOC mg/L ± 2% 0,1
13 Hg mg/L ± 0,01% 0,001
14 Fe mg/L ± 2% 0,1
15 Tổng crôm mg/L ± 0,1% 0,1
16 Cd mg/L ± 0,01% 0,1
17 Clorua mg/L ± 2% 0,1
18 Tổng phenol mg/L ± 2% 0,1
19 Tổng xianua mg/L ± 2% 0,1

Lợi ích của khách hàng

  • Chủ động kiểm soát quy trình Nhờ các giá trị đo và tín hiệu được ghi nhận liên tục, hệ thống này đảm bảo hoạt động xả thải của nhà máy ổn định và đáng tin cậy.
  • Bảo trì dễ dàng, tối thiếu hóa thời gian ngưng hoạt động Các thiết bị được hiệu chuẩn và bảo trì dễ dàng ngay tại vị trí lắp đặt nhờ những đặc tính ưu việt công nghệ Memosens, giúp giảm thiểu các chi phí liên quan.

Tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về lấy mẫu nước thải Hệ thống lấy mẫu linh hoạt cho phép lấy mẫu nước thải tùy theo thời gian mặc định trước. Khi có bất kỳ thông số nào vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ tự động bơm nước thải vào máy lấy mẫu tự động và lưu trữ mẫu nghi vấn vào bình chứa mẫu ở nhiệt độ chuẩn 4oC theo quy định Lưu mẫu của Bộ Tài nguyên Môi trường.