Nếu bạn tự tin về năng lực chuyên môn và mong muốn đem năng lực của bản thân đóng góp vào công cuộc bảo vệ môi trường thì PVEC chính là điểm đến lý tưởng của bạn . Hãy nộp ngay hồ sơ của bạn cho PVEC đến email: hcns.pvec@gmail.com 

Hãy tiến đến thành công cùng PVEC !